Flautoškola 3

Třídílná moderní učebnice hry na sopránovou zobcovou flétnu, doplněná přednesovými skladbami různých stylů i řadou metodických materiálů v samostatných sešitech, určená především žákům ZUŠ od 6 let a jejich pedagogům. 

Jan a Eva Kvapilovi
ilustrace Alžběta Skálová, Zdenka Krejčová, Lucie Lučanská 

3. díl

320,00 Kč
nezahrnuje cenu dopravy