Dudy historické

Čtyřhlasé dudy (Moldánky)

Hudební nástroj užívaný v 17. a 18. století. Uvádí ho M. Praetorius pod názvem "Dudey" a vyskytuje se na četných ikonografických pramenech (mimo jiné na obrazech vlámských malířů). V Čechách je doložen dvěma muzejními exempláři.

Melodická píšťala má devět hmatových otvorů, což při použití zavřeného prstokladu umožňuje hrát diatonickou řadu v rozsahu oktávy + mollovou tercii (palcem spodní ruky). Tři bordunové píšťaly jsou vsazené do společného vývodu.

Úzké válcové vrtání píšťal a jednoplátkový strojek dává nástroji tichý, komorní zvuk. Zásobní měch je vyroben z hladké přírodní kůže bez srsti, nástroj je vybaven čerpacím měchem. Podle dochovaných muzejních exemplářů a ikonografických pramenů jsou dřevěné díly ve spojích opatřeny kostěnými kroužky nebo zdobené cínovou intarzií.

 
Ladění:     
G dur (Tónová řada: f#-g1 ; Ladění bordunů: G-d1  g1).

Další možné ladění: 
G moll, A a F dur / moll

Cena:...individuální, dle provedení nástroje

Dodací lhůty: 12 - 14 měsíců


Středověké dudy

Archaická forma nástroje, který se vyskytoval téměř v celé Evropě a jehož vyobrazení se dochovalo na četných historických dokladech.

Melodická píšťala má osm hmatových otvorů, které umožňují hrát diatonickou řadu při použití zavřeného prstokladu, nebo částečně chromatickou řadu při použití prstokladu otevřeného (podobně jako u barokní zobcové flétny).

Basová píšťala zní o jednu, případně o dvě oktávy níž než základní tón melodické píšťaly, s možností přeladění o tón výš - to umožňuje hru v dórské nebo mollové tónině. V případě dvou basových píšťal zní druhá o kvintu, případně o oktávu výš než první.

Vrtání píšťal je válcové. Tvorba tónu pomocí jednoduchého nárazného jazýčku.

Nástroj je vybaven čerpacím měchem, což zamezuje vlhnutí plátků a umožňuje tak stabilnější intonaci a snadnější hru. Zásobní měch je vyroben z přírodní kůže bez srsti, dřevěné díly z javoru nebo z hrušky.


Ladění: C dur/ d moll (Tónová řada:  c1-d2).


Cena:....individuální, dle provedení nástroje


Dodací lhůty: 10 - 12 měsíců.