Flautoškola 2

Třídílná moderní učebnice hry na sopránovou zobcovou flétnu, doplněná přednesovými skladbami různých stylů i řadou metodických materiálů v samostatných sešitech, určená především žákům ZUŠ od 6 let a jejich pedagogům.

Jan a Eva Kvapilovi
ilustrace Alžběta Skálová, Zdenka Krejčová, Lucie Lučanská 

2. díl

280,00 Kč
nezahrnuje cenu dopravy